Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > De Heus a.s.

Zuzana Kouřilová

Personalistka, De Heus a.s.

Se společností Else jsme spolupracovali na vytvoření kompetenčního modelu a na jeho implementaci do HR procesů. Zadání bylo následující:

  • Kompetence budou vycházet z existujícího modelu, s nímž pracuje mateřská firma v Nizozemí.
  • Náš model bude lokalizovaný na české podmínky a zohlední specifika české pobočky.
  • Zaměstnancům se s ním bude snadno pracovat.
  • Kompetenční model se promítne do popisů pozic, hodnocení zaměstnanců a dalších HR procesů.
  • Zaměstnanci absolvují workshopy, na nichž se seznámí s kompetenčním modelem, aby s ním byli v rámci hodnocení zaměstnanců a případně výběru zaměstnanců schopni dobře pracovat.

Na spolupráci s Else jsme ocenili především:

  • Konzultanti jsou v této oblasti skutečnými profesionály.
  • Spolupracovali jsme v rozsahu, který nám vyhovoval a nebyl problém spolupráci rozšířit či omezit v závislosti na našich potřebách.
  • Jsou schopní pracovat v angličtině i v češtině.
  • Materiály jsou vytvořené tak, aby se s nimi dobře pracovalo.
  • Workshopy byly vedeny interaktivně a zábavně – aby si zaměstnanci kompetence snáze osvojili.

Za přínosy tohoto projektu považujeme to, že materiály jsou jednotné, profesionálně zpracované a neobsahují zbytečné i opakující se informace. Prakticky již kompetenční model využíváme při výběrových řízeních, při ročním hodnocení zaměstnanců a při sestavování rozvojových plánů.