Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

Vlastislav Burian

Acting Manager, Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

S firmou Else realizujeme opakovaně průzkumy spokojenosti zaměstnanců dotazníkovou formou. Poslední rok jsme na dotazníkový průzkum navázali dalším krokem, a sice workshopy s vybranými zaměstnanci. Cílem bylo zjistit ještě konkrétněji názory zaměstnanců v oblastech, které vyšly hůře a v některých dalších, v nichž to vedení pokládalo za užitečné. To nám umožnilo udělat přesně cílená opatření ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců.

Na naší spolupráci s Else oceňujeme následující:

  • Konzultanti nás podporují během celého procesu – doporučení pro zlepšení návratnosti, sestavování informačních textů, sestavení dotazníku, dodání vhodných sběrných boxů atd.
  • Projekty probíhají podle předem stanoveného harmonogramu bez zbytečných průtahů.
  • Analýza dat a výstupní prezentace jsou provedeny profesionálně.
  • Výstupy jsou přehledné a lze s nimi dále pracovat.
  • Konzultanti mají snahu podpořit nás v tom, aby se výsledky průzkumu využily ke skutečnému zlepšení spokojenosti.

Celkově jsme se spoluprací spokojeni a chystáme se v ní nadále pokračovat.