Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Westvaco Svitavy s.r.o.

Tomáš Vavera

generální ředitel, Westvaco Svitavy s.r.o.

Se společností Else jsme absolvovali intenzivní třídenní kurz prezentačních dovedností v angličtině, který zahrnoval také individuální koučink. Cílem spolupráce bylo připravit management firmy na schůzku na mezinárodní úrovni v rámci korporace MeadWestvaco. Na tomto setkání jsme prezentovali našim zahraničním kolegům průběh, výsledky a přínosy projektu optimalizace procesů, který jsme úspěšně odstartovali ve svitavském závodu počátkem roku 2009. Do projektu jsme investovali během posledních tří měsíců značné úsilí a proto jsme chtěli být perfektně připraveni i na toto závěrečné setkání a prezentaci.

Nejsme v této oblasti začátečníky, přesto byli trenéři Else schopni pomoci nám objevit některé rezervy v našem vystupování a v koncipování prezentací. Tři dny intenzivní spolupráce nám pomohly odstranit chyby ve vystupování, vytvořit a procvičit si svoje prezentace a připravit se na různé reakce posluchačů.

K nadstandardní efektivnosti tréninku přispěla jeho koncepce založená na velkém podílu procvičování (každý z nás absolvoval během kurzu 9 vystoupení před kamerou), koučování v průběhu prezentací a okamžité individuální zpětné vazbě. Navíc dostal každý z nás na závěr CD, kde měl svoje prezentace nahrané a měli jsme tudíž materiál k další přípravě pro budoucí akce.