Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Roman Macháček

Operations Manager, Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Společnost Else jsme oslovili s následujícím zadáním: je třeba změnit klima ve společnosti, posílit důvěru ve vedení a zatáhnout zaměstnance více do aktivního spolurozhodování.

Popsání současného stavu a jasné definování cílů nebylo dílem okamžiku, ale vznikalo postupně během diskusí s konzultanty Else.

Následně jsme odsouhlasili způsob, jak dosáhnout cíle. Došli jsme k němu ve dvou krocích. Prvním byly rozhovory s klíčovými pracovníky - mistry a lídry týmů. Tento krok pomohl konzultantům ještě lépe porozumět situaci a především vtáhnout část lidí okamžitě do řešení problému.

Dalším krokem bylo vedení společných několikadenních workshopů s mistry, lídry týmů a v neposlední řadě i zástupci TOP managementu výroby. Tyto workshopy byly zaměřené na zlepšování dovedností jako komunikace, řešení problémů apod., ale především na vědomé vytváření atmosféry vzájemné důvěry, ochotu spolupracovat a převzít zodpovědnost za dosažení výsledků.

Změna ve firmě se projevila postupně zlepšením atmosféry na pracovišti. Lidé dnes přicházejí aktivněji s dalšími nápady na zlepšení a když vznikne problém, soustředí se více na hledání řešení než na hledání viníků. Vše se díky tomu začíná řešit rychleji.