Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Tebodin B.V.

Petr Bílek

Člen představenstva Tebodin B.V., Nizozemí, Tebodin B.V.

S konzultanty společnosti Else spolupracujeme v Čechách již 7 let. Soustředili jsme se na zlepšení firemní kultury, manažerských dovedností vrcholového a středního managementu a na zlepšení interní a externí komunikace. Každá etapa projektu začínala konkrétním zadáním „co má být v reálném pracovním životě jinak“ a končila vyhodnocením a otevřenou zpětnou vazbou z obou stran.

Spolupráce zcela jistě přispěla k tomu, že posledních 5 let patří Tebodin Czech Republic pravidelně mezi tři nejziskovější pobočky společnosti Tebodin celosvětově.

Proto jsme přizvali Else ke spolupráci také v Polsku. Projekt se týkal rozvoje manažerského týmu. Tebodin Polsko procházel v té době sérií změn, jejímž cílem bylo zefektivnit fungování společnosti, zvýšit obrat a připravit se na fúzi se společností, kterou skupina Tebodin v Polsku koupila. Paralelně s tím jsme chtěli změnit firemní kulturu tak, aby byla v souladu s kulturou Tebodinu celosvětově. Následující rok dosáhl Tebodin Polsko cílů, které jsme naplánovali, tj. nárůst obratu a zisku, ale zejména nárůst kontraktace o 50% oproti minulým létům. V roce 2008 jsme společně realizovali projekt s obdobným zaměřením, tentokrát v Německu – v Gelsenkirchenu a Schwerzheide. Přestože situace byla poněkud jiná než v případě Polska a ČR, výsledky se opět dostavily.

V roce 2009 jsme se zaměřili na posílení komunikace a spolupráce v rámci manažerského týmu v Nizozemí.

Vliv spolupráce s Else se projevil jednoznačně zvýšením iniciativy manažerů, zlepšením komunikace a větší ochotou převzít zodpovědnost za výsledky.