Olga Zmelíková

Olga Zmelíková, OSVČ

Pod vedením Pavla a Zuzany jsem absolvovala kurz "Prezentační dovednosti". Vedou to opravdu znamenitě! Díky kurzu jsem objevila své slabé i silné stránky, získala větší sebevědomí a také jakýsi “návod”, který mi dává možnost komunikovat se svým okolím s vědomím toho, jak správně formulovat větu, jak do svého projevu zapojit neverbální komunikaci nebo čím svůj projev ukončit. Spolupráci s Else AZ můžu doporučit všem, kteří nemají strach opustit svou komfortní zónu a jsou připraveni začít na sobě pracovat.