Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Krajská zdravotní, a.s., Centrum informačních technologií

Martina Patzeltová

IT koordinátor, Krajská zdravotní, a.s., Centrum informačních technologií

S firmou Else jsme spolupracovali na zlepšení úrovně fungování  interního Help Desku. Naším požadavkem bylo proškolení pracovníků tak, aby byli připraveni na různé (i negativní a stresové) situace tak, aby dokázali profesionálně a věcně jednat s každým volajícím, který zavolá na help linku s jakýmkoliv problémem z oblasti IT.

Na naší spolupráci jsme ocenili především:

  •  Flexibilitu ve všech fázích spolupráce
  • Důraz kladený na zjištění našich potřeb a na přípravu
  • Vedení tréninku trenérem, který je v dané problematice zkušeným profesionálem
  • Praktické zaměření kurzů

Za hlavní přínos kurzu pokládáme zejména poučení a zlepšení dovedností obou školených pracovnic a rovněž navázání kontaktu s firmou Else, jejíž službu v budoucnosti opět rádi využijeme.