Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Chart Ferox, a.s.

Martin Čekal

Ředitel závodu , Chart Ferox, a.s.

Firma Else pro nás připravila jednodenní kurz na téma typologie osobnosti pro management závodu. Chtěli jsme lépe poznat sami sebe a získat nový pohled na silné stránky a preferované způsoby jednání svých kolegů.

Na naší spolupráci jsme ocenili následující:

  • Lektorka zná prostředí výrobních firem, proto dokázala zvolit takový způsob vedení tréninku, který byl pro účastníky snadno akceptovatelný.
  • Vše bylo vysvětlováno srozumitelně a s pomocí příkladů.
  • Kurz probíhal interaktivně, každý účastník byl aktivně zapojen.
  • Důraz byl kladen praktické na využití nových poznatků.

Za hlavní přínos kurzu pokládám možnost členů týmu uvědomit si svůj a preferovaný způsob chování a jednání. Spolu s lepším poznáním kolegů to dává dobrý základ pro zlepšenou komunikaci a lepší vzájemné porozumění.