Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > BENEŠ a LÁT, a.s.

Lumír Al-Dabagh

Ředitel společnosti, BENEŠ a LÁT, a.s.

 Rozhodli jsme se, že zavedeme ve firmě systém hodnocení zaměstnanců. Nechtěli jsme k tomu přistoupit formálně a vytvořit jen "další formulář, který budou lidé vyplňovat tak, aby si odškrtli splněný úkol". Chtěli jsme mít smysluplný a praktický nástroj pro řízení výkonu a vedení lidí. Proto jsme celému projektu interně začali říkat "projekt zpětné vazby", abychom ještě víc podtrhli, že se jedná o dialog, nikoliv kádrování, kterého se ze začátku zaměstnanci báli. Rozhodli jsme se spolupracovat na tomto projektu se společností ELSE, která pro náš manažerský tým o rok dříve zpracovala úspěšně 360° zpětnou vazbu.

Projekt hodnocení zaměstnanců probíhal od listopadu do října, tzn skoro celý rok. Zahrnoval vytvoření kompetenčního modelu, navržení hodnotícího formuláře, vyškolení zaměstnanců ve způsobu vedení rozhovoru, analýzu průběhu prvního kola hodnocení a analýzu výsledků hodnocení včetně doporučení, co zlepšit, aby další kolo proběhlo ještě lépe.

Systém jsme zavedli v jednom závodě a v letošním roce přidáme další dva závody.

O 2 roky později jsme rozšířili hodnocení na celý podnik, tj. i na dělníky. Pro ně byl samozřejmě zpracován jiný systém. Rozhodli jsme se proškolit i tuto skupinu zaměstnanců, aby byla na hodnotící rozhovory co nejlépe připravena. Ověřili jsme si, že kurz „jak vést hodnotící rozhovor nebo jak se ho účastnit“ se týká nejen samotného hodnocení, ale pomáhá zlepšovat komunikaci a porozumět kompetencím a hodnotám firmy obecně.

Společnost Else pro nás kromě toho vede kurzy pro prodavače v obchodech, kde se prodávají naše plastové stavebnice pro děti. Účastníci vždycky oceňují to, že kurz je připraven přímo pro jejich potřeby a je přínosem pro jejich každodenní práci.