Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Lucie Vosáhlová

Vedoucí úseku řízení lidských zdrojů – HR Manager, WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Se společností Else jsme spolupracovali na provedení 360° zpětné vazby pro naše zaměstnance. Zadání projektu nebylo úplně jednoduché:

 • 360°ZV (včetně následných konzultací při osobním předávání zpráv) pro 36  zaměstnanců - mistrů a vedoucích pracovníků, tomu odpovídaly 2 typy dotazníků 
 • Hodnotitelů bylo přes 230
 • Délka projektu maximálně 2 měsíce
 • Většina respondentů odpovídala v češtině, část v angličtině, tzn., že dotazníky musely být v obou jazycích.
 • Většina respondentů vyplňovala on-line, menší část v papírové podobě
 • Výstupní zprávy jsme mohly vyžádat v češtině nebo v angličtině
 • Ke každé zprávě proběhla konzultace s hodnocenou osobou, v případě potřeby v angličtině
 • Konzultace proběhly kromě Kostelce nad Labem a Horních Počernic také v Jihlavě a Ostravě

Na naší spolupráci oceňujeme především:

 • Profesionalitu a zkušenost konzultantů díky níž nám byli schopni zdůvodnit navrhované postupy
 • Možnost kombinovat zpracování v angličtině a češtině a sběr dat on-line s papírovou formou
 • Rychlé řešení případných potíží s on-line vyplňováním, které se při projektu tohoto rozsahu obvykle objeví
 • Snahu konzultantů, aby akční plány, které vznikly během konzultací při předávání výstupních zpráv, byly smysluplné a proveditelné
 • Flexibilitu, která umožnila zvládnout projekt v relativně krátkém čase

Na hodnocení výsledků 360° zpětné vazby je ještě brzo, ale některé skutečnosti lze definovat již nyní. Projekt 360° zpětné vazby nám pomohl ukázat zaměstnancům, že jejich rozvoj je pro vedení společnosti důležitý, donutil je zamyslet se nad úrovní soft skills svých nebo svých kolegů a tím připomenul jejich důležitost, získali jsme další podklady pro přípravu rozvojových plánů.