Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Tieto Czech s.r.o., Czech Global Delivery Centre

Lenka Petrušková

Human Resource Specialist, Employee Development, Tieto Czech s.r.o., Czech Global Delivery Centre

Se společností Else spolupracujeme od listopadu 2007. Realizovali pro nás kurzy „Prezentační dovednosti“ a „Komunikační dovednosti v obtížných situacích“. Celkově proběhlo více než 22 kurzů (z toho jeden v angličtině) a další jsou naplánovány.

Se spoluprací jsme spokojeni z následujících důvodů:

  • Kurzy jsou vysoce interaktivní.
  • Jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly potřebám našich zaměstnanců.
  • Zpětná vazba účastníků je pozitivní, navíc jsou schopni velkou část znalostí, které byly probírány v kurzu, využít v praxi.
  • Neměli jsme žádné organizační problémy, které by vzešly ze strany ELSE.
  • Lektoři jsou vždy výborně připraveni.
  • Metoda vedení kurzů je nestandardní, ale velice účinná a účastníky vysoce oceňovaná.