Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Pražská strojírna a.s.

Lenka Komůrková

Ředitelka finančně správního úseku, Pražská strojírna a.s.

Se společností Else jsme spolupracovali na provedení 360° zpětné vazby pro Top Management.
Na naší spolupráci oceňujeme především:

  • Pečlivou přípravu před spuštěním projektu
  • Flexibilitu při domlouvání změn
  • Monitorování průběhu vyplňování dotazníků
  • Úroveň konzultací při předávání závěrečných zpráv - díky tomu byly akční plány, které vznikly během těchto konzultací, smysluplné a proveditelné.
  • Odborné znalosti a zkušenosti konzultantů, které nám umožnili, aby projekt 360°zpětné vazby měl srozumitelné a prakticky uchopitelné výstupy.

Se spoluprací jsme byli velmi spokojeni, proto jsme naši spolupráci rozšířili na další oblasti tak, jak se pro nás stávali aktuálními - manažerské dovednosti, vyjednávání, interpersonální dovednosti, zvládání změn a řada dalších.