Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Jan Vlček

After Sales Retail, Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Se společností Else jsme pracovali na usnadnění a zefektivnění procesu změny v našem útvaru.
Spolupráce zahrnovala realizaci 360° zpětné vazby, koučování managementu a tréninky zaměřené na vedení lidí a řízení procesů především v období změn.
Na naší spolupráci oceňujeme především:

  • Pečlivou přípravu a jasné definování cílů před zahájením projektu
  • Využití různých nástrojů pro rozvoj lidí s ohledem na danou situaci
  • Průběžné vyhodnocování výsledků a přizpůsobování průběhu měnícím se požadavkům
  • Zaměření na výsledky nejen v kurzu, ale především v reálném pracovním prostředí
  • Otevřenost a konstruktivní jednání v každé fázi projektu.

Díky spolupráci s Else jsme změnu zvládli rychleji a byli jsme schopni snáze překonávat některé obtížné momenty. Naši manažeři si strukturovaným způsobem vyměnili nové zkušenosti a opět se posunuli ve schopnosti zvládání obtížných situací v denní manažerské práci.