Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > KONŠTRUKTA-Industry, a.s.

Ing. Pavol Hamaj, PhD.

Head of Engineering Department, KONŠTRUKTA-Industry, a.s.

Pre našich zamestnancov sme zorganizovali dvojdňový kurz Time Management a Management stresu, ktorý pre nás pripravila a realizovala firma Else. Každú tému viedol iný lektor, špecialista pre túto oblasť.

Spoluprácu hodnotíme veľmi kladne vďaka nasledovnému:

  • Kurz obsahoval praktické návody, ktoré sa dajú aplikovať v každodennom pracovnom živote. Niektoré techniky a postupy sme precvičili do tej miery, že sme je začali využívať okamžite po kurze.
  • Dôraz bol kladený na to "čo sa dá robiť lepšie" a to nás donútilo prehodnotiť naše súčasné postupy a nájsť možnosti zlepšenia i tam, kde by sme to neočakávali.
  • Každá z tém bola spracovaná iným spôsobom s ohľadom na jej špecifiká.
  • Lektori mali svoje témy zvládnuté nielen teoreticky, ale aj v praktickej rovine – „čo učia, to tiež robia“. Vďaka tomu kurz neskĺzol do roviny zaujímavých, ale nepoužiteľných teórií.

Na základe kurzu sme začali viac pracovať s relaxáciou s cieľom predísť situáciám s negatívnym stresom. V oblasti Time manažmentu sme získali návod na určenie priorít pre hospodárenie s časom, ktorý jednoducho ostane obmedzený.