Elseaz.cz > O Else AZ > Reference > VF Czech Services, s.r.o.

Eva Hrdličková

HR manager, VF Czech Services, s.r.o.

Se společností Else jsme absolvovali kurz zaměřený na typologii osobnosti podle MBTI. V naší firmě jsme s touto typologií pracovali již dříve, ale chtěli jsme najít možnosti, jak ji využít více a praktičtěji než dosud.

Na tomto kurzu jsme ocenili především následující:

  • lektorka znala dobře danou problematiku
  • k vysvětlení využívala řadu příkladů z praxe
  • kurz byl zaměřen především na to, jak teorii využít v reálném životě
  • lektorka byla schopná přiblížit výklad a i cvičení úrovni a potřebám účastníků kurzu

Kurz nám pomohl, abychom lépe porozuměli sami sobě i vzájemným odlišnostem v jednání kolegů. Díky tomu jsme schopni snáze komunikovat a lépe spolupracovat s různými typy lidí.