Elseaz.cz > O Else AZ > Reference

Reference

Řekli o nás

Petr Němeček

Jsme středně velká soukromá firma, pohybující se v odvětví, kde je velká konkurence. Snažíme se, aby nás vše, do čeho investujeme čas, peníze a úsilí,…

dozvědět se více

Jaromír Skyba

Se společností Else spolupracujeme na rozvoji obchodních a komunikačních dovedností našich zaměstnanců. Jsme obchodní firma a většina z nás je v každodenním…

dozvědět se více

Michael Fabián

Se společností Else jsme spolupracovali již v minulosti. Nyní jsme se na ně obrátili, aby pro nás připravili kurz Péče o zákazníky. Nároky, které klademe na…

dozvědět se více

Matouš Hereš

Absolvoval jsem individuální kurz zaměřený na Leadership organizovaný firmou Else.Ocenil jsem především to, že kurz byl veden spíše formou koučinku a byl…

dozvědět se více

Roman Šidleja

Chtěli jsme zvýšit kvalitu telefonických konzultací pro naše zákazníky. Jsme softwarová společnost, a proto naši konzultanti musí být zdatní v technické…

dozvědět se více

Lumír Al-Dabagh

 Rozhodli jsme se, že zavedeme ve firmě systém hodnocení zaměstnanců. Nechtěli jsme k tomu přistoupit formálně a vytvořit jen "další formulář, který…

dozvědět se více

Olga Mistolerová

Rozhodli jsme se absolvovat kurz Prezentačních dovedností vedený firmou Else. Impulsem bylo školení nových finančních poradců. Některé školící bloky měli…

dozvědět se více

Ondřej Najman

U firmy Else jsme s kolegou absolvovali kurz Manažerské dovednosti. Kurz proběhl individuální formou (dva k jednomu).Byl zaměřený velmi prakticky, cílem…

dozvědět se více

Barbora Youssef

S Else jsme spolupracovali na zlepšení zákaznického servisu a na rozvoji managementu. Na naší spolupráci oceňujeme především:možnost využít různé…

dozvědět se více

Jana Pešavová

Rozhodli jsme se, že ve spolupráci s Else zorganizujeme pro naše manažery teambuilding, na kterém se dostanou do jiného prostředí, kde si nejen „pročistí si…

dozvědět se více

Kateřina Soukupová

Se společností Else spolupracujeme ve dvou oblastech. Tou rozsáhlejší je rozvoj interních trenérů. Cílem projektu je změnit přístup lektorů tak, aby více…

dozvědět se více

Zuzana Kouřilová

Se společností Else jsme spolupracovali na vytvoření kompetenčního modelu a na jeho implementaci do HR procesů. Zadání bylo následující:Kompetence budou…

dozvědět se více

Jaroslav Antoš

Společnost Else pro nás opakovaně zpracovávala průzkum spokojenosti zaměstnanců pro více než 1.300 respondentů. Služby Else využíváme z následujících…

dozvědět se více

Roman Macháček

Společnost Else jsme oslovili s následujícím zadáním: je třeba změnit klima ve společnosti, posílit důvěru ve vedení a zatáhnout zaměstnance více do…

dozvědět se více

Vendula Korcinová

Společnost Else pro nás opakovaně připravila a zrealizovala průzkum spokojenosti zaměstnanců. S Else dlouhodobě spolupracujeme z následujících…

dozvědět se více

Jiří Goliáš

Naše společnost velmi rychle roste a v souvislosti s touto skutečností vyvstala potřeba rozvoje team leaderů – zaměstnanců, kteří vedou skupiny testerů a…

dozvědět se více

Veronika Mikysková

Kurz péče pro zákazníky pro nás připravila a realizovala firma Else. Zaměstnanci našeho hotelu ohodnotili kurz velmi kladně. Nechybělo soustředění,…

dozvědět se více

Jana Jelínková

Naši zaměstnanci oceňují profesionalitu i osobní přístup lektorů kurzu Prezentační dovednosti, pozitivně hodnotí možnost intenzivně procvičovat a dostávat…

dozvědět se více

David Pala

U firmy Else jsem absolvoval kurz Transakční analýza a styly ovlivňování. Kurz proběhl individuální formou (jeden k jednomu). Kurz byl připraven…

dozvědět se více

Michal Špaček

Kurz Prezentační dovednosti u firmy Else AZ jsem se rozhodl absolvovat proto, abych zdokonalil své vystupování před lidmi. Znal jsem teoretické poučky, ale…

dozvědět se více

Martin Čekal

Firma Else pro nás připravila jednodenní kurz na téma typologie osobnosti pro management závodu. Chtěli jsme lépe poznat sami sebe a získat nový pohled na…

dozvědět se více

Kristýna Lopourová

Cílem naší spolupráce s firmou Else bylo zdokonalení naší schopnosti jednat s klienty a dodavateli, kteří jsou z celého světa. Během přípravné schůzky jsme…

dozvědět se více

Martina Štochlová

S firmou Else jsme realizovali 4 běhy kurzu Time Management pro obchodníky a všechny úrovně managementu. Kurz splnil naše očekávání. Ocenili jsme…

dozvědět se více

Ing. Pavol Hamaj, PhD.

Pre našich zamestnancov sme zorganizovali dvojdňový kurz Time Management a Management stresu, ktorý pre nás pripravila a realizovala firma Else. Každú tému…

dozvědět se více

Martina Patzeltová

S firmou Else jsme spolupracovali na zlepšení úrovně fungování  interního Help Desku. Naším požadavkem bylo proškolení pracovníků tak, aby byli…

dozvědět se více

Jaroslava Nováková

Kurz prezentačních dovedností u ELSE AZ je jiný šálek kávy než klasický průměr. Zábava a tvrdá práce od začátku do konce. Kompletní rozbor záznamu mojí…

dozvědět se více

Jan Vlček

Se společností Else jsme pracovali na usnadnění a zefektivnění procesu změny v našem útvaru.Spolupráce zahrnovala realizaci 360° zpětné vazby, koučování…

dozvědět se více

Petr Lošák

Společně s konzultanty společnosti Else AZ jsme pracovali na zadání "Jak zvýšit obchodní výsledky firmy", protože na výsledném obchodě se podílí nejen…

dozvědět se více

Libor Galatík

S firmou Else jsme spolupracovali v rámci ročního projektu, který byl zaměřený na rozvoj zaměstnanců v oblasti soft skills. Kurzy byly cíleny na potřeby…

dozvědět se více

Anne-Marie Nedoma

Společnost Else připravila a realizovala pro Nestlé Česko a Nestlé Slovensko následující tréninkové a rozvojové programy:Vedení hodnotících rozhovorů -…

dozvědět se více

Jan Vilímec

Se společností Else jsme spolupracovali na vytvoření popisů pozic zaměstnanců a na vytvoření kompetenčního modelu.Věděli jsme, že bychom to zvládli sami.…

dozvědět se více

Olga Zmelíková

Pod vedením Pavla a Zuzany jsem absolvovala kurz "Prezentační dovednosti". Vedou to opravdu znamenitě! Díky kurzu jsem objevila své slabé i silné stránky,…

dozvědět se více

Marian Bialoň

Během několika posledních let jsme absolvovali různé rozvojové kurzy. Tentokrát jsme se chtěli soustředit na to, abychom provedli analýzu zaměřenou na…

dozvědět se více

Lenka Komůrková

Se společností Else jsme spolupracovali na provedení 360° zpětné vazby pro Top Management.Na naší spolupráci oceňujeme především:Pečlivou přípravu před…

dozvědět se více

Jan Pánek

Se společností Else spolupracujeme od roku 2009. Nejprve jsme se zaměřili na rozvoj komunikačních dovedností našich techniků – lidí, kteří jsou v denním…

dozvědět se více

Iva Měsíčková

Se společností Else jsme připravili a realizovali kurzy Time Managementu pro 2 skupiny oddělení marketingu. V jedné skupině byli kolegové, kteří jsou na…

dozvědět se více

Martin Dozrál

Firma Else pro nás připravila a realizovala průzkum spokojenosti zaměstnanců pro 200 respondentů papírovou formou. Na naší spolupráci jsme ocenili…

dozvědět se více

Hana Svobodová

Else AZ realizuje pro naše zaměstnance v rámci  dvouletého projektu „Školení komunikace v obtížných situacích pro zaměstnance SZIF“. Kurz je zaměřen na…

dozvědět se více

Petr Bílek

S konzultanty společnosti Else spolupracujeme v Čechách již 7 let. Soustředili jsme se na zlepšení firemní kultury, manažerských dovedností vrcholového a…

dozvědět se více

Lenka Petrušková

Se společností Else spolupracujeme od listopadu 2007. Realizovali pro nás kurzy „Prezentační dovednosti“ a „Komunikační dovednosti v obtížných situacích“.…

dozvědět se více

Vlastislav Burian

S firmou Else realizujeme opakovaně průzkumy spokojenosti zaměstnanců dotazníkovou formou. Poslední rok jsme na dotazníkový průzkum navázali dalším krokem,…

dozvědět se více

Markéta Vetýšková

S firmou Else spolupracujeme v rámci TRW akademie, která je zaměřena na rozvoj „People of Potential“. Kolegové z Else pro nás vedli kurzy zaměřené na…

dozvědět se více

MUDr. Jaroslav Karhan

S firmou Else spolupracujeme na rozvoji obchodních zástupců i dalších zaměstnanců. Prozatím jsme absolvovali kurzy Trénink trenérů, Vyjednávání a…

dozvědět se více

Michaela Veselá

Tyhle Prezentační dovednosti jsou skvělý příklad zábavného, dynamického a hodně náročného kurzu s prokazatelným výsledkem. Po kurzu jsem se cítila mnohem…

dozvědět se více

Eva Hrdličková

Se společností Else jsme absolvovali kurz zaměřený na typologii osobnosti podle MBTI. V naší firmě jsme s touto typologií pracovali již dříve, ale chtěli…

dozvědět se více

Dagmar Stloukalová

Společnost Else pro nás zpracovala kompetenční model pro vývojové centrum  v anglickém jazyce. Specifikace zadání byla následující: Vytvořit…

dozvědět se více

Lucie Vosáhlová

Se společností Else jsme spolupracovali na provedení 360° zpětné vazby pro naše zaměstnance. Zadání projektu nebylo úplně jednoduché: 360°ZV (včetně…

dozvědět se více

Tomáš Vavera

Se společností Else jsme absolvovali intenzivní třídenní kurz prezentačních dovedností v angličtině, který zahrnoval také individuální koučink. Cílem…

dozvědět se více