Elseaz.cz > O Else AZ > Metoda 5R

Metoda 5R

Dnešní doba převratných změn je nesrovnatelná s kterýmkoliv dřívějším obdobím. Aby se společnosti udržely na trhu a dokázaly získat čelní místo, musí vynakládat trvalé úsilí a procházet řadou změn. Ve skutečnosti změny a úsilí nepodstupují společnosti, ale lidé v nich. Čím jsou zaměstnanci či spolupracovníci komunikativnější, otevřenější a více zaměření na výsledky, tím větší má společnost šanci dosáhnout stanovených cílů. Samozřejmě za předpokladu dostatečně flexibilně nastavených procesů, svěží strategie atd.

Celý proces dosažení určité změny (zvýšení obratu, zvýšení zisku, zefektivnění činnosti útvaru atd.) zahrnuje několik klíčových bodů, kterými je nutno projít, aby cíle bylo dosaženo. Nazýváme ho Metoda 5 R. Neznamená to, že všechny tyto body jsou časově a finančně stejně náročné a že je musí vždy zabezpečovat externí dodavatel. V každém případě ale platí, že jestliže jimi společnost, útvar či jednotlivec neprojdou, garance dosažení plánovaných výsledků je velmi nejistá.

Celý proces je flexibilní a vyplývá z požadavků klientů a konkrétní situace.

Jednotlivé kroky nelze vnímat jako stupínky, kterými je třeba projít v dané posloupnosti. Mohou se různým způsobem prolínat, nicméně není-li některý naplněn správnou měrou v potřebnou chvíli, může celý proces změny zablokovat.

Přístup 5R zabezpečuje, že veškeré aktivity směřují k dosažení požadovaných výsledků.

Metoda 5R zahrnuje následující kroky:

Rezervy

Nalezení rezerv pro dosažení stanovených cílů

Je třeba pomoci lidem najít rezervy, respektive zdroje, které jim pomohou dosáhnout plánovaných cílů. Rezervy mohou být v jednání s lidmi, v porozumění co je hlavním cílem na dané pozici, ve schopnosti delegovat, v time managementu, ve špatně nastavených procesech atd. Nalezení rezerv pomůže ukázat možnost změny, dodá víru v dosažení definovaných cílů a z velké části pomůže vyjasnit způsob, jak jich dosáhnout.

Rozhodnutí

Převzetí zodpovědnosti za učinění rozhodnutí - ochota nést zdravou míru rizika

Krok rozhodnutí bývá nedoceněn lidmi, na kterých nikdy neležela skutečná zodpovědnost za výsledky a za nepopulární opatření. Mnoho dobrých úmyslů končí právě ve chvíli, kdy je třeba učinit rozhodnutí a vzít na sebe zdravou míru rizika. V dnešním světě nelze bez rizika dosahovat úspěchů. Trvalá jistota neexistuje. Lidé by měli porozumět, že neučinit rozhodnutí je často horší než udělat špatné rozhodnutí.

Realizace

Tréninky, koučování, navržení nových nebo zdokonalení stávajících procesů

Krok realizace zahrnuje různé aktivity, které vyplynou z předcházejících kroků nebo z nástrojů bodu sebereflexe, tzn. tréninky, on-job coaching, moderované diskuse, vypracování kariérních plánů, optimalizace procesů, definování firemních hodnot atd.

Rovnováha

Stabilizace dosažených výsledků tak, aby se nová úroveň stala standardem

Poté co proběhly různé aktivity, které zabezpečily dosažení předem stanoveného cíle, je třeba nastolit novou rovnováhu - stabilizovat dosažené výsledky tak, aby jedinec, tým nebo celá společnost fungovaly na nové úrovni bez účasti externí společnosti (s výjimkou outsourcingu) nebo s její mírnou podporou. Nastavená rovnováha je základnou pro vyhlížení nových příležitostí a realizaci dalších změn.

Reflexe

Měřící (Assessment) metody, které odráží objektivně současný stav

V kterémkoliv okamžiku celého procesu může být žádoucí využít některou z objektivních měřících metod, které pomohou popsat současný stav (hodnocení 360 stupňů, průzkum spokojenosti zaměstnanců, průzkum spokojenosti klientů, personální audit atd.)