Elseaz.cz > Blog > Jak vzniká zisk

Jak vzniká zisk

Pro ty z vás, kteří jsou fascinováni změnami v podnikatelském prostředí.

Můj známý, ředitel velice úspěšné pojišťovny mě upozornil na zajímavou knihu - Kritický řetěz s tím, že kniha ho skutečně zaujala. A protože vím, že jeho nezaujme jen tak něco, bylo to pro mě dostatečné doporučení po knize se podívat.

Místo ní jsem si přinesla jinou knihu stejného autora Eliyahu M. Goldratta. Název je magický - "Jak vzniká zisk". Kdo by nechtěl vědět jak na to!
Překvapením pro mě bylo, že styl knihy není naučný, je psaná jako beletrie. Nenechte se odradit vy, kteří se chcete něco dozvědět a něčemu porozumět a beletrie jste se nedotkli od školních let.

Myslím, že to je přesně ten případ, kdy si čtenář nenásilným způsobem a bez poučování uvědomí klíčové momenty - změnu situace ve světě - globalizaci, růst využití informačních technologií atd. a z toho vyplývající rozmazlenost klientů a z toho vyplývající tlak na dodavatele. Nikdy nekončící tlak.

Je to jedna etapa z historie úspěšné firmy. Popisuje ten koloběh, do kterého jsme vtaženi, když chceme klientům nabídnout skvělý produkt a slibujeme výborné výsledky. Jak to komplikuje naše vlastní interní procesy až tak, že přestávají být efektivní a přinášet nám zisky a to nás nutí dělat naprosto zásadní změny, které nikdo před námi nedělal a tak přesně nevíme jak do nich.

Jak slibujeme občas něco, co je na hranici našich možností a s vražednými termíny v zádech jsme zachraňováni našimi loajálními, kreativními a nadšenými spolupracovníky, kteří dokáží věci, v něž jsme přestávali věřit. A jak nikdy nemůžeme být v klidu a spokojeni s pocitem, že teď nejbližší dva roky všechno poběží podle očekávání.

Hezké čtení.

Jak vzniká zisk
Autoři: Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Carol A. Ptak
Grada Publishing, a.s.
244 stran
ISBN 80-247-0954-6

Kurzy související s tímto tématem: