Elseaz.cz > Lektoři

Lektoři

Zuzana Osininová

Moje motto:Nové věci vznikají vždycky díky nadšení a ochotě vykročit do neznáma. Vyznávám ještě druhé „pravidlo“: kritické či analytické myšlení je skvělý sluha, ale špatný pán. Co dělám:Pomáhám lidem objevit a rozvíjet vlastní potenciál. Snažím se ukázat, že věci jdou dělat i jiným způsobem než jsme byli zvyklí. Inspiruju…

Pavel Konečný

Moje motto:Když něčemu věříme, dokážeme skoro všechno. A navíc… s úsměvem jde všechno lépe!Co dělám:Nejsem kněz ani psycholog, ale nasloucháním lidem, diskusí a vzájemnou spoluprací s nimi je dokážu otevřít a nastolit atmosféru vzájemné důvěry. Při takové spolupráci lidé poznávají sami sebe, jsou schopni „vystoupit“ ze…